Bo på värdshuset som haft värdshusprivilegier sedan 1609


Kontaktuppgifter

E-post: info@gripsholms-vardshus.se
Hemsida: www.gripsholms-vardshus.se

Tel. 0159-347 50
Fax. 0159-347 77

Gripsholms Hotell och Värdshus
Kyrkogatan 1
Box 114
647 30 Mariefred